Cùng nhau học tiếng nhật

および

—***—  

Cấu trúc 

および  ( và )

[NおよびN]

Ví dụ:

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú:

Dùng để liệt kê bên nhau hai sự việc tương tự. Hình thức văn viết của 「NとN」.

Được đóng lại.