Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 8 : MÔICHIDO ONEGAI SHIMASU ( Xin thầy nói lại một lần nữa ạ! )

先生みなさん、これを覚えてください。試験によく出ます。


 Các em, hãy ghi nhớ cái này! Cái này thường có trong bài thi.
学生えっ。
 Ối!
アンナ先生、もう一度お願いします。
 Thưa thày, xin thày nói lại một lần nữa ạ!

① Động từ thể TE 
- Khi động từ ở giữa câu , nghĩa là sau nó còn có các từ khác , thì phải chia động từ .
- Động từ khi chia kết thúc bằng TE hoặc DE được dọi là động từ thể TE.
Về cơ bản , có thể chia động từ sang thể TE bằng cách đổi MASU thành TE .
Ví dụ : 

OBOEMASU ( Nhớ ) >>>> OBOETE

Động từ thể TE + KUDASAI ( Xin hãy__ )
- Khi đề nghị ai đó làm việc gì , dùng động từ thể TE và thêm KUDASAI ( Xin Hãy ) 
Ví dụ :
OBOEMASU + KUDASAI >>> OBOETEKUDASAI ( Xin hãy ghi nhớ ) 

DOKIDOKI

Tiếng tim đập nhanh khi ngạc nhiên , lo lắng hay phấn khích

 

DOKI'

Từ diễn tả đột nhiên sửng sốt với điều gì đó

Được đóng lại.