Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 16 : KAIDAN O AGATTE, MIGI NI ITTE KUDASAI ( Chị hãy đi lên cầu thang rồi rẽ phải. )

店員: いらっしゃいませ。

          Xin kính chào quý khách.

アンナ: あのう、マンガはどこですか。

              Anh ơi, khu bán truyện tranh ở đâu ạ?

店員: 2かい です。階段かいだん がって、みぎってください。

           Trên tầng 2 ạ. Chị hãy đi lên cầu thang, rồi rẽ phải.

1.Động từ thể TE có thể nối các câu với nhau.

+Động từ thể TE có thể diễn đạt một chuối các hành động xảy ra nối tiếp nhau.

Ví dụ:

GOKAI NI AGARIMASU ( Đi lên tầng 5) + HIDARI NI IKIMASU ( Rẽ trái )

=> GOKAI NI AGATTE , HIDARI NI IKIMASU. ( Đi lên tầng 5,rồi rẽ trái )

2.Phương hướng

HIDARI ( Trái ) 

MIGI ( Phải )

TON TON

Tiếng bước lên cầu thang

 

TON TON

Tiếng gõ cửa

Được đóng lại.