Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 7 : SHÛKURÎMU WA ARIMASU KA ( Có bánh su kem không ạ? )

アンナ: ケーキがいっぱいありますね。
              Có nhiều bánh nhỉ!

さくら: すみません、シュークリームはありますか。
               Xin lỗi cho tôi hỏi, có bánh su kem không ạ?

店員:はい、こちらです。
          Có, ở đằng này ạ.

さくら: シュークリームを2つください。
              Xin cho tôi 2 chiếc bánh su kem.

① _ GA ARIMASU ( Có ... ) 
- GA là trợ từ đứng sau danh từ để chỉ danh từ đó là chủ ngữ của câu.

Về cơ bản GA được dùng lần đầu tiên đề cập đến một người hay một vật trong cuộc đối thoại.
- ARIMASU là động từ để chỉ " Có thứ gì đó "
Ví dụ:

KÊKI GA ARIMASU . ( Có một cái bánh )   

② TSU : Là từ để đếm những vật như bánh
- Nếu từ để đếm đứng đằng sau là TSU , thì cách đếm số từ 1 đến 10 thay đổi

1つHITOTSU
2つFUTATSU
3つMITTSU

PAKUPAKU

Từ mêu tả việc ăn rất ngon lành

 

MOGUMOGU

Từ mêu tả việc ăn không mở miệng

Được đóng lại.