Cùng nhau học tiếng nhật

[ Hán tự và từ ghép ] Bài 22

Kanjihiragananghĩa
VIỆNbệnh viện
CHƯỚNGngăn trở
BỘ CHUY
LYchia rời
mưa
VÂNmây
CHẤNchấn động
TĨNHyên tĩnh
DIỆNbềmặt
BỘ HIỆT
ĐẦUcái đầu
NGUYỆNcầu nguyện
PHONGgió
THỰCăn
PHẠNbữa ăn
SỨCtrang sức
QUÁNtòa nhà
TRÚdừng lại
KINHkinh ngạc
THỂthân thể

KanjiHiraganaÂm HánNghĩa
以降いこうDĨ GIÁNGKể từ khi, sau đó
寺院じいんTỰ VIỆNChùa chiền
退院たいいんTHOÁI VIỆNXuất viện
降雪こうせつGIÁNG TUYẾTTuyết rơi
国際こくさいQUỐC TẾQuốc tế
保障ほしょうBẢO CHƯỚNGBảo đảm
障害しょうがいCHƯỚNG HẠIChướng ngại
隣人りんじんLÂN NHÂNNgười hàng xóm
困難こんなんKHỐN NẠNKhó khăn, vất vả
複雑ふくざつPHỨC TẠPPhức tạp
非難ひなんPHI NẠNTrách móc, đổ lỗi
雑音ざつおんTẠP ÂMTạp âm
電源でんげんĐIỆN NGUYÊNNguồn điện
電卓でんたくĐIỆN TRÁCMáy tính
震動しんどうCHẤN ĐỘNGChấn động
静脈じょうみゃくTĨNH MẠCHTĩnh mạch
裏面りめんLÝ DIỆNMặt trái
画面がめんHỌA DIỆNMàn hình
非常ひじょうPHI THƯỜNGPhi thường, cực kỳ, khẩn cấp
平静へいせいBÌNH TĨNHBình tĩnh, trấn tỉnh
距離きょりCỰ LYCự ly
微雨びうVI VŨMưa phùn
面接めんせつDIỆN TIẾPPhỏng vấn
発音はつおんPHÁT ÂMPhát âm
口頭こうとうKHẨU ĐẦUThi nói, lời nói
先頭せんとうTIÊN ĐẦUDẫn đầu, tiên phong
分類ぶんるいPHÂN LOẠIPhân loại
種類しゅるいCHỦNG LOẠIChủng loại
願望がんぼうNGUYỆN VỌNGNguyện vọng
課題かだいKHÓA ĐỀChủ đề
風景ふうけいPHONG CẢNHPhong cảnh
台風たいふうĐÀI PHONGBão táp
飼育しいくTỰ DỤCNuôi nấng
装飾そうしょくTRANG SỨCTrang sức
菜食さいしょくTHÁI THỰCĂn chay
食卓しょくたくTHỰC TRÁCBàn ăn
養育よういくDƯỠNG DỤCNuôi dạy
受験じゅけんTHỤ NGHIỆMDự thi

Được đóng lại.