Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 32 : FUTON NO HÔ GA SUKI DESU ( Em thích đệm futon hơn. )

さくら : 布団ふとんとベッドとどちらがき?

                Giữa đệm futon và giường, em thích cái nào hơn?

アンナ : 布団ふとんのほうがきです。この布団ふとんはベッドよりやわらかいです。

                 Em thích đệm futon hơn. Đệm futon này mềm hơn giường.

                それじゃ、おやすみなさい。

                 Thế chị nhé! Chúc chị ngủ ngon.

さくら : おやすみ。

                Chúc ngủ ngon.

1.Danh từ A TO Danh từ B TO DOCHIRA GA Tính Từ DESU KA ( Cái nào thì _ hơn, A hay B?)

+ Khi muốn hỏi để so sánh đặc tính của A và B, dùng A TO B TO DOCHIRA GA, sau đó đến một tính từ, rồi cuối cùng là DESU KA.

Ví dụ:

FUTON TO BEDDO TO DOCHIRA GA SUKI DESU KA.

Giữa đệm futon và giường, bạn thích cái nào hơn?

2.Danh Từ A NO HÔ GA Danh từ B YORI Tính từ DESU ( A_ hơn B )

+ Khi so sánh các đặc tính của A và B, dùng A NO HÔ GA B YORI, sau đó đến tính từ, rồi cuối cùng là DESU.

Ví dụ:

TAI NO HÔ GA NIHON YORI ATSUI DESU. ( Thái Lan nóng hơn Nhật Bản.)

+ Cũng có thể dùng A WA B YORI _ DESU.

Ví dụ:

TAI WA NIHON YORI ATSUI DESU. ( Thái Lan nóng hơn Nhật Bản.)

FUKA FUKA

Từ mêu tả cái gì đó mềm, phồng và đàn hồi

 

GABU GABU

Từ mêu tả cái gì đó mềm, nhẹ và phồng.

Được đóng lại.