Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 24 : Tôi tới đây để học Aikido

 

政木 : レオ 、 娘のあきだ。

               Leo , đây là Aki , con gái của thầy .

レオ : ( すてきな人だなあ )

               ( Quả là một cô gái xinh đẹp )

あき : あきです。どうぞよろしく。

              Tôi là Aki.Rất hân hạnh được làm quen với anh .

     日本にはどうして ?

               Tại sao anh tới Nhật Bản ?

レオ : 合気道を勉強するために来ました。

               Tôi tới đây để học Aikido

Mẫu câu 

合気道を勉強するために来ました  (Tôi)tới đây để học Aikido .

Cách nói mục đích  

Động từ ở dạng nguyên thể + ために(来ました)。

A :どうして日本に来たんですか ?

        Vì sao anh/chị tới Nhật Bản ?

B :日本語を勉強するために ( 来ました )。

        ( Tôi tới ) để học tiếng Nhật .

Nâng cao 

Trường hợp sử dụng danh từ để nói mục đích 

Danh từ + のために。

合気道の勉強のために。 : Để học Aikido 

Chú thích 

どうして :Tại sao , vì sao

合気道を勉強する :học Aikido

合気道の勉強 :việc học Aikido

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.