Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 25 : Tôi cũng muốn sớm lấy được hạng đẳng

 

 あき : どうぞよろしく。

             Rất hân hạnh được làm quen với anh 

政木 : あきは、合気道3段だ。

             Aki là võ sĩ aikido đẳng 3 .

レオ : すごいですね。

              Chị giỏi quá 

     ぼくも早く段を取りたいです。

              Tôi cũng muốn sớm lấy được hạng đẳng .

Mẫu câu

ぼくも早く段を取りたいです。

Tôi cũng muốn sớm lấy được hạng đẳng 

東京へ行きたいです。 :(Tôi)muốn đi Tokyo

Nâng cao :

Không dùng từ ở thể mong muốn để hỏi ý muốn của người khác 

* コーヒーを飲みたいですか?

      Anh có muốn uống cà phê không ?

* コーヒーを飲みますか?

      Anh có uống cà phê không ?

Chú thích 

も :cũng

取ります :muốn lấy

行きます :đi

行きたい :muốn đi

Cách chuyển động từ sang thể mong muốn : đổi đuôi ます của động từ thành たいです。

読みます(đọc) ->読みたいです (muốn đọc)

練習します(luyện tập ) -> 練習したいです ( muốn luyện tập )

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.