Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 12 : ( Tôi đưa ) tờ 1 vạn yên có được không

 

レオ    : おいくらですか?

                Bao nhiêu tiền ạ ?

運転手 : 1980円いただきます.

                  Cho tôi xin 1980 yên .

レオ : 1万円札でもいいですか?

               ( Tôi đưa ) tờ 1 vạn yên có được không ?

運転手 : 結構ですよ。

                  Được ạ .

      はい、おつりです。

                  Xin gửi lại anh tiền thừa

レオ         :どいも

                  Cảm ơn ông 

Mẫu câu 

一万円札でもいいですか?   ( Tôi đưa ) tờ 1 vạn yên có được không ?

Cách hỏi xem điều gì đó có được không :

Điều cần hỏi + でもいいですか?

。コーヒーでもいいですか?     Cà phê thì có được không ?

。明日でもいいですか?       Ngày mai thì có được không ? 

Nâng cao

Cách nói ngắn gọn với bạn bè,người thân 一万円札でもいい?

一万 : 1 vạn

札 : tờ

どうも cách nói ngắn gọn của  どいもありがとう。

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.