Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 11 : ( Giá ) bao nhiêu tiền ?

 

運転手 :お客さん、着きました。

 

               Thưa quý khách , đã tới nơi rồi.

 

               この右手の家です。

 

              Ngôi nhà phía tay phải đấy ạ

 

レオ : どうもありがとう。

 

              Xin cảm ơn ông.

 

              おいくらですか?

 

             Bao nhiêu tiền ạ

 

運転手:1980円いただきます。

 

            Cho tôi xin 1980 yên

 

Mẫu câu

 

おいくらですか?    ( Giá ) bao nhiêu tiền ?

 

Cách nói ngắn gọn :  いくらですか?

 

Nâng cao

 

すみません。これ、おいくらですか?       Xin lỗi,cái này bao nhiêu tiền ?

 

Chú thích

 

 

いただきます: nhận,lấy(cách nói thể kính ngữ)

 

これ:cái này 

 

いくら:Bao nhiêu tiền(cách nói lịch sự おいくら)

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.