Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 31 : MÔ HACHIJÛNI SAI DESU YO (Bà đã 82 tuổi rồi đấy.)

アンナ : おばあさん、お元気げんきですね。

              Bà ơi, trông bà còn khỏe quá ạ!

おばあさん : もう82さいですよ。さあ、おちゃをどうぞ。

                     Bà đã 82 tuổi rồi đấy. Nào, cháu uống trà đi.

アンナ : わあ、きれいな緑色みどりいろかおりもいいです。

              Ồ, màu xanh lục đẹp quá! Hương cũng thơm.

1.SỐ ĐẾM ( 2 ) >>> Xem bài 6

10 JUU

11 JUUICHI = 10 JUU + 1 ICHI

12 JUUNI = 10 JUU + 2 NI

20 NIJUU 

21 NIJUUICHI = 20 NIJUU + 1 ICHI

22 NIJUUNI = 20 NIJUU + 2 NI

2. Màu Sắc 

MIDORI ( Xanh Lục )

AKA ( Đỏ ) 

AO ( Xanh Lam ) 

3.Thể kính ngữ O và GO

+ Khi muốn thể hiện sự tôn trọng người nghe hoặc người đang được nói đến, thêm O hoặc GO trước các danh từ và tính từ.

+ Dùng GO với các danh từ có nguồn gốc từ trung quốc . Với các danh từ khác , dùng O.

Ví dụ:

OSHIGOTO ( Công Việc ) , GOKAZOKU ( Gia đình ) 

 

GOKU GOKU

Âm thanh khi uống ừng ực

 

GABU GABU

Âm thanh khi uống nhanh và mạnh

Được đóng lại.