Cùng nhau học tiếng nhật

さることながら

—***— 

Cấu trúc【さることながら】   → tham khảo 【もさることながら

Được đóng lại.