Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 81 : ~くらいなら ( Nếu ….tốt hơn )

Giải thích:

Với hình thức [AくらいならB] để diễn đạt ý nếu chọn bên nào thì bên vế B tốt hơn vế A. Sử dụng khi người nói muốn nhấn mạnh vế A là không thích.

Ví dụ :

あいつに助けてもらうくらいなら、死んだほうがましだ。
 
Nếu phải nhờ hắn giúp thì thà chết còn sướng hơn.
 
あんな大学に行くくらいなら、就職するほうがよほどいい。
 
Nếu phải vào một trường đại học như thế, thì thà xin đi làm còn hay hơn nhiều
 
君に迷惑をかけるくらいなら、僕が自分で行くよ。
 
Nếu như nhờ cậu đi sẽ phiền cậu, thì tớ sẽ tự đi lấy.
 

Được đóng lại.