Cùng nhau học tiếng nhật

[ Hán tự và từ ghép ] Bài 25

KanjiÂm hánNghĩa
TOÀNtoàn bộ
CÔNGcông viên
CỤdụng cụ
LÃNHlạnh (nước lạnh)
XUẤTra ngoài
ĐAOgươm đao
LỰCsức lực, năng lực
PHÂNphút, phân chia
THIẾTcắt
HÌNHhình phạt
LIỆThàng lối
đầu tiên
BIỆTriêng biệt
GIAtham gia, tăng lên
TRỢgiúp, cứu
LỢIlợi ích, tiện lợi
KHOÁNvé, phiếu
TẮCquy tắc
CÁTchia ra
CÔNGthành công
MIỄNsự cố gắng

KanjiHiraganaÂm hánNghĩa
冷静れいせいLÃNH TĨNHBình tĩnh
冷凍れいとうLÃNH ĐÔNGLàm lạnh
出張しゅっちょうXUẤT TRƯƠNGĐi công tác
出発しゅっぱつXUẤT PHÁTKhởi hành
刀剣とうけんĐAO KIẾMĐao kiếm
大切たいせつĐẠI THIẾTQuan trọng
刑事けいじHÌNH SỰHình sự
死刑しけいTỬ HÌNHTử hình
列島れっとうLIỆT ĐẢOQuần đảo
体力たいりょくTHỂ LỰCSức lực
動力どうりょくĐỘNG LỰCĐộng lực
圧力あつりょくÁP LỰCSức ép
能力のうりょくNĂNG LỰCNăng lực, khả năng
分別ぶんべつPHÂN BIỆTPhân loại
分析ぶんせきPHÂN TÍCHPhân tích
適切てきせつTHÍCH THIẾTThích hợp
列車れっしゃLIỆT XATàu hỏa
配列はいれつPHỐI LIỆTXếp hàng
初歩しょほSƠ BỘSơ bộ
初級しょきゅうSƠ CẤPSơ cấp
最初さいしょTỐI SƠĐầu tiên, trước hết
区別くべつKHU BIỆTPhân biệt
差別さべつSAI BIỆTPhân biệt đối xử
功労こうろうCÔNG LAOCông lao
助言じょげんTRỢ NGÔNLời khuyên
援助えんじょVIỆN TRỢViện trợ
特別とくべつĐẶC BIỆTĐặc biệt
送別そうべつTỐNG BIỆTTiễn biệt
利用りようLỢI DỤNGSử dụng
利益りえきLỢI ÍCHLợi ích
証券しょうけんCHỨNG KHOÁNChứng khoán
加速かそくGIA TỐCTăng tốc
増加ぞうかTĂNG GIAThêm vào
追加ついかTRUY GIACộng thêm
助力じょりょくTRỢ LỰCHỗ trợ
彫刻ちょうこくĐIÊU KHẮCĐiêu khắc
時刻じこくTHỜI KHẮCThời khắc
遅刻ちこくTRÌ KHẮCĐến muộn
深刻しんこくTHÂM KHĂCNghiêm trọng
事前じぜんSỰ TIỀNTrước
前期ぜんきTIỀN KÌGiai đoạn đầu
午前ごぜんNGỌ TIỀNBuổi sáng
直前ちょくぜんTRỰC TIỀNNgay trước khi
原則げんそくNGUYÊN TẮCNguyên tắc
規則きそくQUY TẮCNội quy
分割ぶんかつPHÂN CÁTChia ra
役割やくわりDỊCH CÁTVai trò
割合わりあいCÁT HỢPTỷ lệ
記入きにゅうKÝ NHẬPĐiền vào
行動こうどうHÀNH ĐỘNGHành động
勤務きんむCẦN VỤLàm việc
成功せいこうTHÀNH CÔNGThành công
努力どりょくNỖ LỰCNỗ lực
勇気ゆうきDŨNG KHÍCan đảm
勇士ゆうしDŨNG SĨDũng sĩ
活動かつどうHOẠT ĐỘNGHoạt động
有利ゆうりHỮU LỢICó lợi
旅券りょけんLỮ KHOÁNHộ chiếu
自動じどうTỰ ĐỘNGTự động

Được đóng lại.