[ Học Kanji mỗi ngày ] Chữ 間 ( Gian)

Read more »

[ Ngữ Pháp N5 ] Động từ thể ない

Read more »

[ Học Kanji mỗi ngày ] Chữ 約 ( Ước )

Read more »

Bài 23 : ランチにはコーヒーか紅茶がつきます。 ( Trong suất ăn trưa có cà phê hoặc trà đen đấy ạ.)

Read more »

[ Từ vựng N5 ] Bài 22

Read more »

[ Mẫu câu ngữ pháp N4 ] Tổng hợp 63 mẫu câu N4

Read more »

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 170 : ~もどうぜんだ(~も同然だ)Gần như là

Read more »

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 169 : ~もそこそこに ( Làm….vội )

Read more »

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 168 : ~もさることながら ( Đã đành, không những, mà cả )

Read more »

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 167 : ~むきがある ( Có khuynh hướng )

Read more »

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 166 : ~までもない ( Không cần )

Read more »

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 165 : ~まじき ( Không được phép )

Read more »