Cùng nhau học tiếng nhật

Chữ 容 ( Dung )

—***—

Kanji:

Âm Hán:

Dung

Nghĩa: 

Chứa đựng, dáng dấp, hình dong

Kunyomi ( 訓読み ).

い(れる)

Onyomi ( 音読み ).

ヨオ

Cách viết:

Ví dụ:

KanjiHiraganaNghĩa
容体ようだい tình trạng cơ thể
内容物ないようぶつDung tích (của dạ dày)
容易いたやすいđơn giản; dễ dàng
包容力ほうようりょくsự độ lượng; sự bao dung
不寛容ふかんようsự không dung thứ
容疑者ようぎしゃngười khả nghi; người bị tình nghi
収容しゅうようsự chứa
容認ようにんdung nạp
内容ないようnội dung

Được đóng lại.