Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N5 ] Câu 4 : ~ に/ へ ~ ( chỉ hướng, địa điểm, thời điểm )

 

Giải thích:
 
*Dùng để chỉ thời điểm
 
*Dùng để chỉ địa điểm
 
*Dùng để chỉ hướng đến ai
 
Ví dụ:
 
明日、旅行に/ へ行きます。
 
Ngày mai tôi sẽ đi du lịch .
 
午後6時に帰ります。
 
6h chiều tôi sẽ về .
 
このプレゼントをゆみさんに/ へ.
 
Xin hãy trao món quà này tới chị Yumi .
 
Chú ý:
 
Khi muốn nói về một thời điểm mà hành động xảy ra, chúng ta thê, trợ từ [に] vào sau danh từ chỉ thời gian. Dùng 「に」với những hành động diễn ra trong thời gian ngắn. [に] được dùng khi danh từ chỉ thời gian có con số đi kèm và không dùng trong trường hợp không có con số đi kèm. Tuy nhiên trong trường hợp của thứ nằm trong tuần thì có thể dùng hoặc không dùng [に]
 
日曜日「に」日本へ行きます。
 
Chủ nhật tôi sẽ đi Nhật
 
 
Khi động từ chỉ sự di chuyển thì trợ từ [へ] được dùng sau danh từ chỉ Phương hướng hoặc địa điểm.
 
Trợ từ [ へ] phát âm dài là [え」

Được đóng lại.