Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 33 : ANNA-SAN NI AGEMASU (Anh sẽ tặng cho Anna.)

健太けんた : これは、ぼく富士山ふじさんった写真しゃしんです。

            Đây là bức ảnh anh chụp ở núi Phú Sĩ.

アンナ : あっ、わたしだ。

               Ơ, đó là em!

健太けんた : おどろいた?あとで、アンナさんにあげます。

            Em ngạc nhiên không?Sau này, anh sẽ tặng cho Anna.

アンナ : 写真しゃしんをくれるんですか。うれしいです。

                Anh sẽ tặng bức ảnh cho em à? Vui quá ạ!

1.AGEMASU

+ Khi người nói đưa một vật gì đó cho người nghe, người nói dùng AGEMASU ( đưa cho/ tặng cho). AGEMASU cũng được dùng để chỉ hành động chung chung là đưa cho người khác cái gì đó.

2.KUREMASU 

+ Khi ai đó đưa cho bạn cái gì, bạn dùng KUREMASU ( đưa cho, tặng cho).

+ Trong tiếng Nhật,sử dụng các động từ khác nhau tùy thuộc vào việc đang đứng ở vị trí người cho hay người nhận

KUREMASU => KUREMASHITA ( Thể quá khứ ) => KURERU ( Thể từ điển ) 

NIKO NIKO 

Từ mêu tả việc mỉm cười tươi

 

NIYA NIYA

Từ mêu tả việc cười ngượng ngùng, bẽn lẽn

Được đóng lại.