Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 5 : SORE WA WATASHI NO TAKARAMONO DESU ( Những cái đó là báu vật của tôi. )

アンナ: わたし部屋へやはこちらです。どうぞ。
              Phòng tôi ở hướng này. Xin mời chị vào.

さくら: すごい!これは全部ぜんぶマンガ?
              Tuyệt quá! Những cái này tất cả là truyện tranh à?

アンナ: それはわたし宝物たからものです。わたし毎日まいにちマンガをみます。
               Những cái đó là báu vật của tôi.Tôi đọc truyện tranh hàng ngày.

1.Động từ thể MASU 

- Các động từ kết thúc bằng từ MASU được gọi là " động từ thể MASU ".Thể này được dùng khi nói một cách lịch sự.
- Để biến thành thể phủ định , biến MASU thành MASEN.
Ví dụ:
YOMIMASU ( đọc ) >>> YOMIMASEN ( không đọc )
2.[ Chủ ngữ ] WA + [ Bổ ngữ ] O + Động từ

Thông thường, trật tự một câu tiếng Nhật là Chủ ngữ, Bổ ngữ và Động từ.
O là trợ từ đứng sau từ chỉ đối tượng của hành động, tức là bổ ngữ.
Ví dụ:

WATASHI WA MANGA O YOMIMASU. (Tôi đọc truyện tranh.)

PARAPARA

Tiếng giở trang sách liên tục

 

JIKKURI

Từ mêu tả bình tĩnh , dành thời gian làm việc gì đó

Được đóng lại.