Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N5 ] Câu 7 : ~ と ~ ( với )

 

Giải thích:
 
Chùng ta dùng trợ từ 「と」để biệu thị một đối tượng nào đó ( người hoặc động vật) cùng thực hiện một hành động.
 
Ví dụ:
 
公園に友達と散歩します。
 
Tôi đi dạo với bạn
 
同僚 とアメリカへ出張 します。
 
Tôi đi công tác ở Mỹ cùng với đồng nghiệp
 
Chú ý:
 
Trong trường hợp thực hiện hành động một mình thì dùng 「ひとりで」. Trường hợp này không dùng trợ từ「と」
 
ひとりでスーパーへ行きます。
 
Tôi đi siêu thị một mình

Được đóng lại.