Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N5 ] Câu 6 : ~ を ~ ( chỉ đối tượng của hành động )

 

* Giải thích:
 
Trợ từ 「を」được dùng biểu thị bổ ngữ trực tiếp của ngoại động từ
 
* Ví dụ:
 
水を飲みます。
 
Tôi uống nước
 
日本語を勉強します。
 
Tôi học tiếng Nhật
 
音楽を聞きます.
 
Tôi nghe nhạc
 
* Chú ý:
 
Phát âm của 「を」giống 「お」. Chữ 「を」 duy nhất chỉ được dùng làm trợ từ

Được đóng lại.