Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 6 : DENWABANGÔ WA NANBAN DESU KA ( Số điện thoại của chị là bao nhiêu? )

さくら: ところでアンナさん。電話番号でんわばんごう何番なんばんですか。
               Mà chị Anna này. Số điện thoại của chị là bao nhiêu?

アンナ: ええと。080-1234-・・・。
               Xem nào. 080 – 1234 – .....
さくら: ありがとう。じゃ、今度こんど電話でんわをしますね。
              Cảm ơn chị. Thế thì, lần sau tôi sẽ điện thoại cho chị nhé.

 

1.Số đếm

0REI, ZERO
1ICHI
2NI
3SAN
4YON, SHI
5GO
6ROKU
7NANA, SHICHI
8HACHI
9KYÛ, KU
10

2._O SHIMASU ( Làm_)
SHIMASU là động từ, có nghĩa là "làm cái gì đó".
Khi kết hợp từ này với các danh từ, có thể diễn tả nhiều hành động khác nhau.
Ví dụ:
BENKYÔ (việc học) + O SHIMASU = BENKYÔ O SHIMASU (học)  
RYÔRI (món ăn) + O SHIMASU = RYÔRI O SHIMASU (nấu nướng)

 

PURURURU

Tiếng chuông điện thoại

 

RIN

Tiếng chuông điện thoại quay số

Được đóng lại.