Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 30 : MÔ SUKOSHI SHASHIN O TORITAI DESU (Em muốn chụp ảnh thêm một lúc nữa.)

さくら : あ、あめだ。いそいでかえりましょう。

              Ối, trời mưa rồi! Mau về thôi!

アンナ : ちょっとってください。もうすこ写真しゃしんりたいです。

              Xin hãy đợi một chút! Em muốn chụp ảnh thêm một lúc nữa.

健太けんた : あめにぬれたら、風邪かぜをひくよ。

           Nếu bị mưa ướt, sẽ bị cảm lạnh đấy.

1._TAI DESU ( Muốn_)

+ Thay MASU trong động từ thể MASU bằng TAI để diễn đạt điều bạn muốn làm.

Nếu thêm DESU sau TAI, câu sẽ trở nên lịch sự.

Ví dụ:

SHASHIN O TORIMASU. ( Tôi chụp ảnh.)

=> SHASHIN O TORITAI DESU . ( Tôi muốn chụp ảnh.)

2. Động từ thể TA + RA ( Nếu_ )

+ Động từ thể TA kết hợp với RA thành TARA để chỉ điều kiện.

+ Cũng có thể dùng TO thay cho TARA để chỉ một việc luôn xảy ra trong một điều kiện nhất định.

Ví dụ:

OSHITARA, TSUKIMASU. ( Nếu bật công tắc, thì đèn sẽ sáng.)

OSUTO, TSUKIMASU. ( Nếu bật công tắc, thì đèn sẽ sáng.)

GORO GORO

Tiếng sấm

 

KORO KORO

Từ mêu tả một vật nhỏ và nhẹ đang lăn

Được đóng lại.