Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 47 : NIHONGO-KYÔSHI NI NARU NO GA YUME DESU

先生: 最後さいごに、みなさんのゆめおしえてください。
   Cuối cùng, hãy cho tôi biết ước mơ của các em!

ロドリゴ: ぼく日本にほん1周いっしゅうしたいです。
   Em muốn đi du lịch vòng quanh Nhật Bản.

アンナ: わたしは…日本語にほんご教師きょうしになるのがゆめです。
   Còn em thì…trở thành giáo viên tiếng Nhật là mơ ước của em.

1_NI NARIMASU (trở thành_)

+ NI là trợ từ chỉ kết quả của sự thay đổi.

Ví dụ:

NIHONGO-KYÔSHI NI NARIMASU.

Tôi sẽ trở thành giáo viên Tiếng Nhật.

2_Động từ dạng thông thường + NO: Đổi động từ sang danh từ

Ví dụ:

NIHONGO-KYÔSHI NI NARU NO GA YUME DESU. ( NARU NO thể từ điển của NARIMASU (trở thành)

Trở thành giáo viên Tiếng Nhật là ước mơ của tôi

+ Cũng có thể dùng KOTO thay cho NO.

Ví dụ:

NIHONGO-KYÔSHI NI NARU KOTO GA YUME DESU.

SURASURA

 

Từ mêu tả việc nói và đọc trôi chảy

 

PERAPERA

Từ mêu tả việc nói thao thao bất tuyệt hoặc nói ra những điều không nên

Được đóng lại.