Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 26 : ( Chúng ta ) vào tập thôi

 

 

政木 : あきは、合気道3段だ。

               Aki là võ sĩ đẳng 3.

レオ : すごいですね。

              Chị giỏi quá 

    ぼくも早く段を取りたいです。

              Tôi cũng muốn sớm lấy được hạng đẳng .

あき : そろそろ、時間ですよ。

              Cũng sắp tới giờ rồi đấy .

    稽古に行きましょう。

              Chúng ta vào tập thôi 

レオ : はい。

              Vâng 

Mẫu câu 

稽古に行きましょう。    ( Chúng ta ) vào tập thôi 

早く帰りましょう :( Chúng ta ) sớm về thôi 

Nâng cao 

A : 稽古に行きましょうか?

           Anh sẽ đi tập cùng với tôi chứ ?

B : ええ、そうしましょう。

            Vâng , chúng ta làm thế nhé 

Chú thích 

行きましょう。 :Chúng ta đi thôi 

帰ります :về

帰りましょう :Về thôi .

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.