Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 20 : NIHON NO UTA O UTATTA KOTO GA ARIMASU KA ( Chị đã bao giờ hát bài hát Nhật Bản chưa? )

ロドリゴ: アンナさんは日本にほん うたうたったことがありますか。

                   Chị Anna này, chị đã bao giờ hát bài hát Nhật Bản chưa?

アンナ: はい、あります。

               Có, rồi ạ.

さくら: どんなきょく得意とくい

               Chị hát được những bài như thế nào?

アンナ: アニメのきょくです。

               Bài hát của phim hoạt hình ạ.

1.ARIMASU

+ ARIMASU nghĩa là " có thứ gì đó ", chỉ sự tồn tại.Trong bài 9, từ này nghĩa là " có một sự kiện gì đó". Trong bài này , ARIMASU có nghĩa là " có cái gì đó " như kinh nghiệm, thời gian hoặc cơ hội.

2. Động từ thể TA + KOTO GA ARIMASU ( Đã từng làm việc gì ) 
+ Kết hợp động từ thể TA và KOTO GA ARIMASU để nói về những việc đã từng làm trước kia.

Ví dụ:

WATASHI WA SHINJUKU NI ITTA KOTO GA ARIMASU . ( Tôi đã từng đi đến Shinjuku )
ITTA thể TA của IKIMASU ( Đi )

GATAN GOTON

Tiếng tàu đang chạy.

 

KAN KAN KAN

Tiếng báo hiệu tàu đến tại chỗ chắn tàu.

Được đóng lại.