Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 45 : MORAIMASU

Trước hết, các bạn hãy lưu ý là cả AGEMASU và KUREMASU đều nghĩa là “cho, tặng”, còn MORAIMASU nghĩa là “được cho, được tặng”. 

Trong tiếng Nhật, việc sử dụng từ nào phụ thuộc vào việc chủ ngữ là người cho hay người nhận, ngoài ra còn phụ thuộc vào việc ai là người nhận.

Nếu người cho là chủ ngữ, dùng AGEMASU hoặc KUREMASU, đều có nghĩa là “cho/tặng”. 

Nếu người nhận là người nói hoặc thuộc nhóm người thân thiết với người nói, thì dùng KUREMASU. Ví dụ, để nói “Anh Kenta tặng bức ảnh cho tôi”, thì “bức ảnh” là SHASHIN, “tôi” là WATASHI. Dùng trợ từ NI để chỉ người nhận. Như vậy cả câu là KENTA WA WATASHI NI SHASHIN O KUREMASU. 

Nếu người nhận không thuộc nhóm người thân thiết với người nói thì dùng AGEMASU. Ví dụ, câu “Anh Kenta tặng bức ảnh cho chị Anna” là KENTA WA ANNA NI SHASHIN O AGEMASU.

Khi người nhận là chủ ngữ, dùng MORAIMASU, “được cho/được tặng”. Dùng trợ từ NI để chỉ người cho/tặng.

Trong trường hợp chị Anna được anh Kenta tặng cho một bức ảnh, thì ANNA là chủ ngữ, người tặng là anh Kenta, vì thế nói là KENTA NI. Cả câu “Chị Anna được anh Kenta tặng cho một bức ảnh” là ANNA WA KENTA NI SHASHIN O MORAIMASU. 

Nếu bạn nhận được thứ gì đó từ người cao hơn về cấp bậc và địa vị với mình thì nên dùng ITADAKIMASU thay cho MORAIMASU. Nếu bạn biết dùng ITADAKIMASU thì tôi tin chắc rằng bạn sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều khi sử dụng tiếng Nhật. 

 

Được đóng lại.