Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 21 : IIE, SOREHODODEMO ( Không, không hay đến mức đấy đâu ạ. )

 

さくら: アンナ、上手じょうずだね。

              Anna ơi, hát hay thế!

アンナ: いいえ、それほどでも。

              Không, không hay đến mức đấy đâu ạ.

ロドリゴ: あっ、もうこんな時間じかんです。

                  Ôi, đã muộn như thế này rồi!

アンナ: 大変たいへん門限もんげんわない。

               Gay go rồi! Tôi không về kịp giờ đóng cửa kí túc xá mất.

1.Thể NAI của động từ

+ Các động từ khi chia kết thúc bằng NAI được gọi là " động từ thể NAI "

Đây là thể phủ định dùng trong tình huống thân mật 

Ví dụ:

TABEMASU ( ăn ) => TABENAI ( Không ăn )

OKIMASU ( Ngủ dậy ) => OKINAI ( Không ngủ dậy ) 

IKIMASU ( đi ) => IKANAI ( Không đi )

TSUKAIMASU ( dùng ) => TSUKAWANAI ( không dùng )

KIMASU ( đến ) => KONAI ( không đến ) 

2.IIE,SOREHODODEMO ( Không , không được đến mức đấy đâu ) 

+IIE là " không" là câu trả lời phủ định,SOREHODODEMO là " không được đến mức đấy đâu".

+IIE,SOREHODODEMO là câu được dùng khi muốn tỏ ý khiêm tốn 

W W 

Từ mêu tả nhiều người đang hò hét

 

KYÂ KYÂ

Từ mêu tả giọng tông cao của phụ nữ

Được đóng lại.