Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 17 : OSUSUME WA NAN DESU KA ( Chị khuyên tôi nên mua cuốn nào? )

アンナ: あ、このほんいいなあ。あれも面白おもしろそう。 さくらさんのおすすめはなんですか。

                 Ồ, cuốn truyện này trông hay quá! Cuốn kia cũng có vẻ thú vị.Chị Sakura khuyên tôi nên mua cuốn nào?

さくら: これはどう?

                Cuốn này thì sao?

アンナ: ホラーはちょっと…。

              Truyện kinh dị thì hơi…

1.Tính từ + SÔ ( Có vẻ_ )

+ Thêm SÔ sau tính từ để diễn đạt điều bạn nghĩ hoặc đoán sau khi nhìn hoặc nghe cái gì .

+ Khi thêm SÔ vào sau tính từ đuôi I , đổi đuôi I thành SÔ.

Tính từ đuôi I : OMOSHIROI ( Thú vị ) => OMOSHIO ( Có vẻ thú vị ) 

Tính từ đuôi NA : HIMA ( Rãnh rỗi ) => HIMA ( Có vẻ rãnh rỗi )

2._WA CHOTTO .... ( _Hơi.... )

+ Có thể nói câu này để từ chối lời đề nghị một cách nhẹ nhàng , gián tiếp .

Ví dụ:

HORAA WA CHOTTO .... ( Truyện kinh dị thì hơi...)

SHIIN

Từ mêu tả trạng thái hoàn toàn tĩnh lặng

 

ZURARI

Từ mêu tả người hay vật xếp thành hàng

Được đóng lại.