Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N5 ] Câu 15 : ~ ませんか~ ( Anh/ chị cùng …. với tôi không? )

 

Giải thích:
 
Mẫu câu này dùng để mời hoặc đề nghị người nghe cùng làm một việc gì đó.
 
Ví dụ:
 
いっしょに食べませんか?
 
Anh/ chị đi ăn cùng tôi không?
 
いっしょに旅行へ行きませんか?
 
Anh/ chị đi du lịch cùng tôi không?
 
塩を作ってくれませんか?
 
Anh/ chị lấy muối giùm tôi được không?
 
いっしょにカラオケへ行きませんか
 
Cùng đi hát karaoke nhé

Được đóng lại.