Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N3 ] Câu 31 : ~はじめる~(~始める)( Sẽ bắt đầu )

*Giải thích:
 
Thể hiện sự bắt đầu của một sự việc nào đó
 
*Ví dụ:
 
秋には葉が散る始めです。
 
Lá cây sẽ bắt đầu rụng vào mùa thu
 
子供たちは6歳で小学校に行き始める
 
Bọn trẻ 6 tuổi sẽ vào lớp một
 
日本語が上手になりたいのなら、真剣に習い始めるべきだ。
 
Nếu muốn giỏi tiếng Nhật thì phải học nghêm túc
 

Được đóng lại.