Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N5 ] Câu 37 : ~のは~ ( Danh từ hóa động từ )

*Giải thích:
 
Mẫu câu này , 「の」dùng để thay thế danh từ biểu thị đồ vật, người, địa điểm v.v…để nêu ra chủ đề của câu.
 
*Ví dụ:
 
1年で一番雨が多いのは8月です。
 
Tháng mưa nhiều nhất trong năm là tháng 8.
 
いっしょに食事のは楽しいです。
 
Cùng nhau ăn uống thì thật là vui
 
私は生まれたのはベトナムの小さな町です。
 
Tôi được sinh ra ở một vùng quê nhỏ của Việt Nam

Được đóng lại.