Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N5 ] Câu 54 : ~てから ( Sau khi , từ khi )

Giải thích:

 

Mẫu câu này dùng để biểu thị rằng hành động ở động từ 2 được thực hiện sau khi hành động ở động từ 1 kết thúc.

 

Thời của câu do thời của động từ cuối quyết định.

 

Ví dụ : 

 

夏休みになってから一度も学校に行っていない。
 
Từ khi nghỉ hè tôi chưa lần nào đến trường
 
国へ帰ってから、大学で働きます。
 
Sau khi về nước tôi làm ở trường đại học
 
授業が終わったら,スーパーへ行きました。
 
Sau khi buổi học kết thúc tôi đi siêu thị
 
Chú ý:
 
Như chúng ta thấy ở ví dụ thứ 3 thì đối với chủ ngữ của mệnh đề phụ chúng ta dùng để biểu thị.
Động từ đứng sau là động từ chỉ hành động.
 

Được đóng lại.