Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N5 ] Câu 13 : ~ 全然~ない ~ ( hoàn toàn ~ không.)

 

Giải thích:
 
Là phó từ biểu thị mức độ.khi làm chức năng bổ nghĩa cho đồng từ thì chúng được đặt trước động từ.
Mang ý nghĩa hoàn toàn…không, thì luôn đi với câu phủ định.
 
Ví dụ:
 
お金が全然ありません。
 
Tôi không có tiền.
 
全然分かりません
 
Tôi hoàn toàn không hiểu.
 
Chú ý:
 
「全然」Còn có thể dùng bổ nghĩa cho tính từ
 
この本は全然面白くないです。
 
Cuốn sách này không hay chút nào

Được đóng lại.