Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N5 ] Câu 14 : ~なかなか~ない ( mãi mà, mãi mới )

 

Giải thích:
 
Là phó từ biểu thị mức độ, khi làm chức năng biểu thị nghĩa cho động từ thì chúng được đặt trước động từ. Diễn tả ý để thực hiện một điều gì đó phải mất thời gian, sức lực, khó thực hiện
 
Ví dụ:
 
なかなか寝ません。
 
Mãi mà không ngủ được.
 
この問題はなかなか解けない。
 
Vấn đề này không thể giải quyết ngay được.

Được đóng lại.