Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N5 ] Câu 12 : ~あまり~ない ~ ( không ~ lắm )

Giải thích:
 
「あまり」là phó từ biểu thị mức độ. Khi làm chức năng bổ nghĩa cho tính từ thì chúng được đặt trước tính từ.
 
「あまり」là phó từ biểu thị mức độ. Khi làm chức năng bổ nghĩa cho động từ thì chúng được đặt trước động từ
 
Ví dụ:
 
私の日本語はあまり上手ではありません。
 
Tiếng Nhật của tôi không giỏi lắm
 
今日の天気はあまり寒くないです。
 
Thời tiết hôm nay không lạnh lắm
 
英語あまりが分かりません。
 
Tiếng Anh thì không biết lắm

Được đóng lại.