Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N3 ] Câu 16 : ~さえ~ば~ ( Chỉ cần, ngay cả, thậm chí )

Giải thích
 
Dùng mẫu câu này khi để nhấn mạnh từ trước nó với ý nghĩa chỉ cần, ngay cả, thậm chí
 
Ví dụ
 
あなたさえそばにいてくだされば、ほかには何もいりません。
 
Chỉ cần anh có mặt ở bên cạnh em, ngoài ra không cần gì hết
 
子供が元気でさえあれば、新はうれしかった。
 
Chỉ cần bọn trẻ khỏe mạnh là che mẹ vui rồi
 

Được đóng lại.