Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 42 : DORE GA ICHIBAN OISHII KANA (Cái nào thì ngon nhất nhỉ?)

アンナ :どれがいちばんおいしいかな。

   Cái nào thì ngon nhất nhỉ?

販売員 :まく弁当うちべんとう人気にんきがありますよ。

   Cơm hộp Makunouchi rất được ưa chuộng đấy ạ.

アンナ :じゃ、わたしまくうち

   Thế thì tôi lấy Makunouchi.

ロドリゴ :ぼくも。支払しはらいは別々べつべつにおねがいします。

   Tôi cũng vậy. Cho chúng tôi trả tiền riêng.

1.ICHIBAN ( Tốt nhất, nhất, số một )

+ Khi so sánh từ 3 thứ trở lên, dùng từ ICHIBAN.

Ví dụ:

WATASHI WA MAKUNOUCHI-BENTÔ GA ICHIBAN SUKI DESU.

( Tôi thích cơm hợp Makunouchi nhất.)

2.DORE GA ICHIBAN Tính từ DESU KA ( Cái nào là _ Nhất ? )

+ Để đặt câu hỏi có từ ICHIBAN, dùng các đại từ nghi vấn khác nhau trước ICHIBAN, tùy vào việc muốn so sánh cái gì.

* ICHIBAN + ( Tính Từ )

ITSU GA ( khi nào ) 

DORE GA ( cái nào ) 

DOKO GA ( Nơi nào )

NANI GA ( Cái gì ) 

GUU GUU

Tiếng bụng sôi khi đang đói

 

PEKO PEKO

Trạng thái rất đói bụng

Được đóng lại.