Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N3 ] Câu 55 : ~うちに~ ( Trong lúc )

Giải thích:

Khi có gì đó đang / chưa xảy ra; Đang có gì xảy ra

Ví dụ :

朝のうちに宿題をすませよう。
 
Mình hãy làm bài tập nội trong buổi sáng
 
朝のすずしいうちにジョギングに行った。
 
Tôi đã chạy bộ buổi sáng trong lúc trời còn mát
 
彼女は話しているうちに顔が真っ赤になった。
 
Cô ấy đỏ mặt lên trong khi nói chuyện
 

Được đóng lại.