Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N2 ] Câu 9 : ~なるべく~ ( Cố gắng, cố sức )

Ví dụ:
 
今晩はなるべく早めに帰ってきて下さいね。
 
Tối nay ráng về sớm hơn một chút nhé
 
この品物は壊れやすいから、なるべく注意して取り扱ってくださいね。
 
Vì mặt hàng này dễ hỏng, nên hãy chú ý hết sức khi sử lý nhé
 
この活動には、なるべく多くの人に参加してもらいたい。
 
Tôi muốn càng có nhiều người càng tốt tham gia vào hoạt động này.

Được đóng lại.