Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 108 : ~やまない ( Rất )

Giải thích:

Rất, thành tâm, thật lòng nghĩ / mong muốn như vậy
Thường được sử dụng với các động từ祈る。願う。信じる。期待する。

Ví dụ:

すべての人が平和に暮らせよう、願ってやまない。
 
Tôi thật lòng mong muốn mọi người sống trong hòa bình
 
休みのなしの勉強ができるのは、大学に入ってやまない。
 
Có thể học mà không nghỉ ngơi là vì mong muốn vào đại học
Chú ý:
Động từ やまない có gốc là động từ やむ, khi nói một cách lịc sự thì dùng là やすみません。

Được đóng lại.