Cùng nhau học tiếng nhật

Chữ 応 ( Ứng )

—***—

Kanji:

Âm Hán:

Ứng

Nghĩa: 

Đăng kí, đáp trả

Kunyomi ( 訓読み ).

こた(える)

Onyomi ( 音読み ).

オオ

Cách viết:

Ví dụ:

KanjiHiraganaNghĩa
応募するおうぼđăng ký; ứng tuyển
内応ないおうSự thông đồng với kẻ địch; sự phản bội; sự nội ứng
応ずるおうずるphù hợp; thích hợp
内応者ないおうしゃnội ứng
応酬するおうしゅうđáp trả; trả lời
不相応ふそうおうkhông thích hợp; sự không thích hợp; sự không phù hợp
一応いちおうmột khi; nhất thời; tạm thời
応急処置おうきゅうしょちSơ cứu; cấp cứu
不適応ふてきおうtrái cách

Được đóng lại.