Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 43 : DÔSHITE DESHÔ KA (Theo các em, tại sao lại như vậy?)

先生: 姫路城ひめじじょう奇跡きせきしろわれています。どうしてでしょうか。

  Thành Himeji được gọi là một ngôi thành kì diệu. Theo các em, tại sao lại như vậy?

ロドリゴ: 戦争せんそうでもけなかったからです。

    Bởi vì ngay cả trong chiến tranh, nó chưa bao giờ bị cháy ạ.

アンナ: さすが、ロドリゴ!

   Rodrigo giỏi quá!

 

1_DESHÔ (Có Lẽ)

+ DESHÔ được dùng ở cuối câu khi phỏng vấn về tương lai hoặc điều gì đó không chắc chắn.

Ví dụ: 

ASHITA WA AME DESHÔ.

Ngày mai, trời có lẽ mưa.)

2_DOOSHITE DESHÔ KA (Theo anh/chị, tại sao lại như vậy?)

+ DÔSHITE là "tại sao".khi nói trang trọng, DÔSHITE đổi thành NAZE. => NAZE DESHÔ KA

PINPÔN

Âm thanh thể hiện câu trả lời đúng

 

BUU

Âm thanh thể hiện câu trả lời sai

Được đóng lại.