Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 18 : Xin vô phép

 

 

 

 

レオ        : おはようございます。

 

                    Xin chào ( cô ) ạ

 

政木の妻 : あ、おはようございます。よく眠れましたか?

 

                    À , chào em.Em ngủ có ngon không 

 

レオ        : ええ。

 

                   Có ạ 

 

政木の妻 : じゃあ、食べましょうか。

 

                    Nào , chúng ta ăn cơm chứ .

 

  全員 : いただきます。

 

 Mọi người  :     Xin vô phép

 

 

Mẫu câu 

 

いただきます。  Xin vô phép

 

Nâng cao 

 

ごちそうさまでした :Xin cảm ơn về bữa ăn ngon (nói ngắn gọn là ごちそうさま )

 

Chú thích 

 

食べましょう : (Chúng ta )cùng ăn nhé

 

ごちそう     :     Bữa ăn ngon 

 

Cách chuyển động từ để thể hiện ý mời , rủ : đổi đuôi ます của động từ thành ましょう

 

飲みます      (Uống ) ->飲みましょう  ( Cùng uống nhé )

 

撒歩します (Đi dạo ) ->撒歩しましょう  ( Cùng đi dạo nhé )

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.