Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 38 : KASHIKOMARIMASHITA (Vâng, tôi hiểu rồi ạ.)

寮母 :市民病院しみんびょういんまでおねがいします。

           Xin hãy chở chúng tôi tới Bệnh viện Thành phố.

運転手 : かしこまりました。

                Vâng, tôi hiểu rồi ạ.

寮母 : まっすぐって、3つ信号しんごうひだりがってください。

           Anh hãy đi thẳng, rồi rẽ trái ở chỗ đèn xanh đèn đỏ thứ 3.

1.Kính Ngữ 

+ Dùng kính ngữ khi đang nói chuyện với hoặc nói về những người lớn tuổi hơn, có thâm niên/cấp bậc cao hơn, hoặc những người bạn không biết rõ

2.Hai thể kính ngữ của động từ

+Thể tôn kính

MIMASU ( Xem/ngắm ) => GORANNINARIMASU

Dùng thể này để chỉ hành động hay trạng thái của người bạn đang nói chuyện sẽ thể hiện được sự kính trọng đối với người đó.

+Thể khiêm nhường

WAKARIMASHITA ( HIểu/biết ) => KASHIKOMARIMASHITA

Dùng cách nói khiêm tốn về bản thân sẽ thể hiện được sự kính trọng với người khác

FURAFURA

Trạng thái không đứng vững vì mệt mỏi hoặc sốt

 

KURAKURA

Trạng thái hoa mắt chóng mặt

Được đóng lại.