Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 12 : ITSU NIHON NI KIMASHITA KA ( Anh đến Nhật Bản khi nào? )

さくら : ロドリゴさんはいつ日本にほんましたか。

               Anh Rodrigo này, anh đến Nhật Bản khi nào?

ロドリゴ : 3がつました。

                    Tôi đến hồi tháng 3.

さくら : もう日本にほん生活せいかつれた?

                Anh đã quen với cuộc sống ở Nhật Bản chưa?

ロドリゴ : ええ、まあ。

                   Vâng, tôi cũng hơi quen rồi.

1.Động từ thể TA

+ Động từ thể TA là các động từ khi chia kết thúc bằng TA hoặc DA, mang ý nghĩa hành động ở quá khứ hoặc đã hoàn thành .

+ Dùng thế này, câu nói sẽ thân mật hơn.

Ví dụ:

NAREMASU ( quen với cái gì ) => NARETA ( đã quen với cái gì )
+ Cách chia động từ thể TA giống cách chia động từ thể TE trong bào 8 và 9 : Chỉ cần thay TE bằng TA, và DE bằng DA

2.Các Tháng

ICHIGATSU : Tháng 1

NIGATSU : Tháng 2
SANGATSU : Tháng 3

SHIGATSU : Tháng 4
GOGATSU : Tháng 5
ROKUGATSU : Tháng 6

SHICHIGATSU : Tháng 7

HACHIGATSU : Tháng 8
KUGATSU : Tháng 9

JUUGATSU : Tháng 10

JUUICHIGATSU : Tháng 11
JUUNIGATSU : Tháng 12

WAIWAI

Từ mêu tả việc nhiều người tụ tập vui vẻ

 

GAYAGAYA

Từ mêu tả cảnh nhiều người nói chuyện huyên náo,có thể là hơi ầm ĩ

Được đóng lại.