Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 27 : DARE GA KEKKON SURU N DESU KA ( Ai kết hôn đấy ạ? )

アンナ : だれ結婚けっこんするんですか。

               Ai kết hôn đấy ạ?

さくら : 静岡しずいかともだち。

               Một người bạn ở Shizuoka.

アンナ : へえ。いつですか。

               Ôi, thế à! Bao giờ thế ạ?

さくら : 来月らいげつ20よ。アンナも一緒いっしょ静岡しずいかかない?

                Ngày 20 tháng sau đấy. Anna có đi cùng chị đến Shizuoka không?

1.Động từ thể NAI?

+ Dùng động từ thể NAI và khi nói lên giọng là cách nói thân mật để rủ ai đó làm việc gì.

Ví dụ:

ISSHO NI EIGA O MINAI? ( Xem phim với tôi không?)
Nói lịch sự 
ISSHO NI EIGA O MIMASEN KA. ( Bạn có cùng xem phim với tôi không?)
MINAI => thể NAI của động từ MIMASU ( Xem )

2.Các Ngày trong tháng

Mồng 1 : TSUITACHI

Mồng 2 : FUTSUKA

Mồng 3 : MIKKA

Mồng 4 : YOKKA

Mồng 5 : ITSUKA

Mồng 6 : MUIKA

Mồng 7 : NANOKA 

Mồng 8 : YÔKA

Mồng 9 : KOKONOKA

Mồng 10 : TÔKA

NGÀY 11 : JUUCHINICHI

NGÀY 20 : HATSUKA

NGÀY 24 : NIJUUYOKKA

 

WAN WAN

Tiếng chó sủa gâu gâu

 

NYÂ NYÂ

Tiếng mèo kêu meo meo

Được đóng lại.