Cùng nhau học tiếng nhật

をたよりに

—***—

Cấu trúc

をたよりに Dựa vào / trông cậy vào / chỉ với

[ NをたよりにV]

Ví dụ

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Được đóng lại.