Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N5 ] Câu 5 : ~ に ~ ( vào, vào lúc )

 

* Giải thích:
 
Khi muốn nói về một thời điểm mà hành động nào đó xảy ra, chúng ta thêm trợ từ 「に」 và sau danh từ chỉ thời gian. Dùng 「に」 đối với những hành động xảy ra trong thời gian ngắn. 「に」được dùng khi danh từ chỉ thời gian có con số đi kèm. Tuy nhiên, đối với trường hợp của thứ trong tuần thì có thể dùng hoặc không dùng 「に」
 
* Ví dụ:
 
 
7時に起きます。
 
Tôi thường thức dậy lúc 7h
 
 
2月1日に日本へ行きました。
 
Tôi ( đã) đến Nhật vào ngày 1 tháng 2.
 
 
週末「に」友達の家へ行きます。
 
Cuối tuần tôi (sẽ) đi đến nhà của bạn

Được đóng lại.