Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N5 ] Câu 60 : ~と言います ( Nói )

Giải thích:

 

Chúng ta dùng trợ từ 「と」để biểu thị nội dung của「いいます」

Khi trích dẫn trực tiếp thì ta để nguyên phần trích dẫn đó và cho vào trong「」

Khi trích dẫn gián tiếp thì chúng ta dùng thể thông thường ở trước「と」 . Thời của phần trích dẫn không phụ thuộc vào thời câu.

 

Ví dụ 

 

ご飯を食べるまえに「いただきます」といいました。
 
Trước khi ăn thì thường nói [ chúc mọi người ngon miệng]
 
彼は「その子を妹だ」と言います
 
Anh ấy nói cô bé kia là em gái của mình
 
あの人は私のことを馬鹿だと言いました。
 
Ông ấy bảo tôi là đồ ngốc
 

Được đóng lại.